קורסים וסדנאות מדע

סדנאות מדע בבית מדען נולד בכפ”ס