בהתאם לחוק הגנת הצרכן (סעיף 14ג’) רשאי הצרכן לבטל את העסקה לא יאוחר מ- 14 ימים מקבלת המוצר ו/או גילוי המסמכים (המאוחר ביניהם) וזאת בתנאי שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית וללא פגם ,כאשר ערך המוצר עולה על 50 ₪ לא כולל דמי משלוח.

האפשרות לביטול העסקה לא תעמוד לצרכן במקרה בו הוזמן מוצר בהזמנה מיוחדת ויוצר במיוחד בהתאם לדרישת הצרכן.

במקרים הם הצרכן הינו אזרח ותיק או בעל מוגבלות או לחילופין עולה חדש שטרם חלפו 5 שנים מיום עלייתו יהא רשאי הצרכן לבטל עסקה בתוך 4 חודשים מיום קבלת המוצר. במקרה זה יתבקש הצרכן להציג תעודה המאשרת את הסטטוס בהתאם.

עלויות החזרת המוצר ל”מדען נולד” ככל שתהיינה תחולנה על הצרכן. בנוסף, יחולו על הצרכן במקרה זה, דמי ביטול עסקה בהתאם לחוק בגובה 5% מערך העסקה או 100 ₪ ,הסך הנמוך מביניהם.

הזיכוי עבור ביטול העסקה יבוצע לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה עד 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר ב”מדען נולד”.

את המוצר יש להחזיר לכתובת הבאה –”מדען נולד” ,רח’ הצומת 5 ,כפר סבא.

על אף האמור, החברה לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין, עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת של החברה כלפי הצרכן בקשר עם העסקה. במקרה כאמור, יפנה הצרכן על כך לחברה ויתואם המועד לאיסוף המוצר, והכל בהתאם להוראות הדין.

בכל שאלה או בירור בנושא ביטול עסקה ניתן לפנות אלינו בערוצים הבאים :

כתובת המייל : [email protected]

טלפון : 2541*

ווטסאפ : 052-5104705

נשמח לעמוד לשרותכם!

בברכה, מדען נולד.